De toren werd in 1953 op de hoogste heuvel van Gaasterland gebouwd om als uitkijkpost voor het Korps Luchtwachtdienst te fungeren. In Nederland hebben honderden van deze torens gestaan. In het begin van jaren '50 werden de torens op 14 kilometer afstand van elkaar geplaatst. De leden van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) moesten van daar af het Nederlandse luchtruim in de gaten houden. Zodra ze een vijandelijk vliegtuig in het vizier kregen, werd dat doorgegeven aan de centrale meldpost.
 

 Vliegtuig in de lucht.jpg (46811 bytes)

 In de jaren zestig zou men nu verschrikt omhoog kijken

 
In het midden van de jaren '60 verloren de torens hun functie. Moderne vliegtuigen en radarapparatuur bewaakten voortaan het luchtruim. Veel luchtwachttorens werden afgebroken, zo niet die in Oudemirdum. Dit was de enige luchtwachttoren die bleef bestaan.
 
Toen we na de aankoop van de luchtwachttorren begonnen met de restauratie zijn we ons ook in de geschiedenis gaan verdiepen. Zo kwamen we allerlei papieren op het spoor die ons iets vertelden over het hoe en waarom. We kwamen zelfs de zoon van architect M. Zwaagstra op het spoor. De uit Mildam afkomstige Zwaagstra heeft in de jaren '50 het ontwerp voor de luchtwachttorens gemaakt.
 
Op 4 juni 1992 werd de luchtwachttoren officieel geopend door de heer W.J. Sneek, commandant van de Luchtmachtbasis Leeuwarden. Enkele honderden mensen waren hierbij aanwezig. Onder de genodigden was ook de heer Peter Karstkarel. Peter werd bedankt voor de vele hulp van zijn kant. Toen de commandant met een toespraak de opening verrichtte, stond muziekgroep "De Styl" bovenop de toren. De toren werd niet net als de anders torens opgeblazen maar opengeblazen. De Styl speelde "A hornpipe", gecomponeerd door Hugo Asten (1480 - 1522).